Optymalizacja WordPress przy pomocy SEO by Yoast – część 2

WiWi
27 stycznia 2016
Udostępnij

Pierwsza część artykułu opisywała jak wygląda instalacja wtyczki SEO Yoast. W drugiej części omówię poszczególne elementy tego narzędzia. Przechodzimy zatem do sedna.

W wersji SEO Yoast 3.0.6, na której pracujemy w menu głównym naszego dodatku mamy do dyspozycji takie sekcje jak ogólne, tytuły i meta tagi, społeczności, mapa strony XML, zaawansowane, narzędzia, search console i na samym końcu rozszerzenia. W tej części artykuły zajmę się dwiema pierwszymi, a zacznę od sekcji ogólne.

Karta ogólne w SEO Yoast

Znajdziemy w niej 5 zakładek. Pierwsza z nich nazwana również ogólne, zawiera informację o możliwości skorzystania z przewodnika po wtyczce, prezentację najnowszych zmian w danej wersji, a także możliwość przywrócenia domyślnych ustawień.

seo yost ogólne

Druga zakładka twoje dane zawiera pola z możliwością ustawienia nazwy witryny oraz jej nazwę alternatywną. Trafimy tam także na możliwość wybrania właściciela witryny, czy ma być to osoba prywatna czy też firma.

Przechodzimy do trzeciej zakładki, czyli narzędzia dla webmasterów, w której mieszczą się pola z możliwością wstawienia kodu weryfikacyjnego witryny dla narzędzi wyszukiwarek Bing, Google oraz Yandex, a także narzędzia Alexa.

Karta bezpieczeństwo umożliwia nam włączanie lub wyłączenie możliwości korzystania z zaawansowanych ustawień narzędzia dla osób ze statusem redaktor, a także autor.

Ostatnia zakładka w sekcji ogólne, czyli OnPage.org posiada jedną, ale istotną opcję. Jest to możliwość włączenia bądź wyłączenia kontroli czy domena jest poprawnie indeksowana. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona i w takiej formie najlepiej ją pozostawić.

Sekcja tytuły i meta tagi w SEO Yoast

Odwiedzamy drugą sekcję, która nosi nazwę tytuły i meta tagi. Jest to jedna z bardziej rozbudowanych kategorii w całej wtyczce. Znalazły są tutaj takie karty jak ogólne, strona główna, typy treści, taksonomie, archiwa, inne.

seo yoast tytuły

Zakładka ogólne prezentuje nam opcję z możliwością zaznaczenie wymuszania nadpisywania tytułów. Działa to na takiej zasadzie, że w sytuacji jej wybrania wtyczka automatycznie przypisze tytuły dla wszystkich stron zgodnie ze wcześniej określonym szablonem, który możemy ustawić w kolejnych sekcjach narzędzia SEO Yoast. Znajdując się wciąż w zakładce ogólne dostajemy do wyboru typ separatora tytuły, który ma za zadanie oddzielać tytuły podstron od nazwy witryny.

Strona główna to kolejna zakładka, a w niej znajdziemy możliwość ustawienia tytułu dla naszej strony głównej oraz jej meta opisu. Dobrze jest w tym miejscu skorzystać ze zmiennych, które znajdziemy w pomocy wtyczki. Warto starannie zadbać o to, gdyż title oraz opis meta mają duże znaczenie w aspekcie pozycjonowania.

Trzecia karta, a dokładniej typy treści to podobnie jak w przypadku poprzedniej ustawienia dotyczące szablonów tytułów, ale tym razem wpisów czy też podstron oraz ich opisów meta. Wspomnieć należy, że istnieje tam pole do włączenia lub wyłączenia 3 opcji. Pierwsza z nich to opcja noindex, follow. Kolejna to wyświetlanie daty opublikowania wpisu w SERPach. Ostatnia z nich to możliwość ukrycia ustawień indywidualnych meta narzędzia w edycji każdego wpisu.

Przechodzimy do kolejnej, czwartej karty – taksonomie. Jest one niemalże identyczna z tą, która została opisana w poprzednim akapicie. Różnica jest taka, że ustawienia będą dotyczyć między innymi kategorii oraz tagów.

Archiwa to przedostatnia zakładka w tej sekcji. Posiada podobne opcje jak dwie poprzednie. Zawarte zostały tu także te dotyczące duplikowania treści z możliwością wyłączenie indeksacji archiwów, a także szablon title dla stron specjalnych między innymi, tych z błędem 404.

Ostatnia zakładka, która nosi nazwę inne to opcje związane z ustawieniami meta wszystkich podstron, takim jak noindex czy też znaczniki keywords.

W następnej części zaprezentuję pozostałe sekcje omawianej wtyczki, a będą to społeczności, mapa strony XML, zaawansowane, narzędzia, search console, rozszerzenia.